כמעט ראש העיר תל אביב

כמעט ראש העיר תל אביב

בקיץ 1955 החליטה מפלגת מפא"י להעמיד את גולדה מאירסון בראש סיעתה בבחירות לעיריית תל אביב יפו ול"כבוש" את העיר ממפלגת הציונים הכלליים. במצע הבחירות הבטיחה גולדה תמיכה בשכבות החלשות וחלוקה צודקת יותר של המיסוי והמשאבים בין יפו והשכונות המבוססות שבעיר. על פי תוצאות הבחירות, מפא"י בראשות גולדה זכתה להיות הסיעה הגדולה ביותר.

בישיבת המועצה לבחירת ראש העיר הוצעו שלושה מועמדים: גולדה מאיר – 13 קולות. חיים לבנון – 8 קולות. משה איכילוב – 5 קולות. נציגי החזית הדתית-לאומית לא נכחו בהצבעה.

כיוון שעל מנת להיבחר לראש העיר דרושים לפחות 16 קולות, נדחתה ההצבעה. נציגי המפלגות הדתיות היתנו את תמיכתם בגולדה בביטול הנסיעות בשבת בחיפה. מפא"י סירבה. כן הסתייגו מבחירת אישה לראשות העיר.

בהצבעה רביעית ומכרעת זכה חיים לבנון ב-16 קולות בעוד גולדה – ב-14 בלבד.

תחקיר: ד"ר יהודית רייפן-רונן

חדשות ועדכונים

היו שותפים בהנצחת גולדה מאיר ז"ל To support our mission please donate לחצו לתרומה לעמותה >
Donate
X