ממשלות גולדה מאיר

ממשלות גולדה מאיר

הממשלה ה-14
כיהנה בתאריכים: 17.03.1969 - 15.12.1969
מידע על הממשלה ה-14 באתר הכנסת


הממשלה ה-15
15.12.1969 - 10.03.1974

הממשלה ה-15 היתה ממשלת ליכוד לאומי. בעקבות קבלת החלטת מועצת הביטחון 242 על ידי הממשלה, התפטרו שרי גח"ל (04.08.1970) ובכך, הסתיימה תקופת ממשלת הליכוד הלאומי.
עקב מלחמת יום כיפור נדחה מועד הבחירות מתאריך 3.11.1973 לתאריך 1.1.1974
מידע על הממשלה ה-15 באתר הכנסת


הממשלה ה-16
כיהנה בתאריכים: 10.03.1974 - 3.6.1974
מידע על הממשלה ה-16 באתר הכנסת

 

חדשות ועדכונים

היו שותפים בהנצחת גולדה מאיר ז"ל To support our mission please donate לחצו לתרומה לעמותה >
Donate
X