ראיון טלפוני עם ראש הממשלה לאחר שיחותיה עם הנשיא ניקסון

ראיון טלפוני עם ראש הממשלה לאחר שיחותיה עם הנשיא ניקסון

RE - 2, תיעוד בעל פה
ארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר
העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר

באדיבות: גלי צה"ל

מראיין:  שלום גבירתי ראש-הממשלה.

גולדה מאיר:  שלום, זה כבר אצלכם יהיה ערב, אז שבת שלום.

מראיין:  שבת שלום באמת, רצינו לשמוע, אנחנו בשידור של השבוע בגלי צה"ל.  ורצינו לשמוע מה שניתן בשעה זו על שיחותיך, על שיחתך עם הנשיא ניקסון.

גולדה מאיר:  כן, קודם כל פשוט ברכת שבת שלום לכולם, כל המאזינים לכל המשדרים, אתם ודאי מבינים שאני לא יכולה למסור דו"ח עכשיו, לא בטלפון ולא ממרחקים. אני רק מקווה שהמאמצים שלנו לא יהיו לשווא. שבצאתנו מכאן, אני מקווה שההבנה תהיה יותר גדולה מאשר הייתה קודם. בכלל, אני רוצה להגיד שביין אנשי ציבור ואנשי הקונגרס וגם בתוך הממשל, יש אהדה יסודית עמוקה מאד לישראל, וכאשר מדברים על ישראל כמעט המלה השניה זה גם צבא הגנה לישראל. כאשר נתראה בארץ אולי אני אוכל להגיד יותר.

מראיין:  גבירתי האם את יכולה לומר לחיילים המאזינים לנו ולעם ישראל בכלל שיהיה טוב ?

גולדה מאיר:  שיהיה טוב ? בהחלט. תמיד יהיה טוב. הדרך אל הטוב כפי שאנחנו יודעים היא לפעמים קשה מאד. אבל הסוף תמיד יהיה טוב. ובאמת כל טוב לכם.

מראיין:  גבירתי, אני מאד מודה לך.  


החומר מצוי בארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר, בית ברל ובמכון ליהדות זמננו, המדור לתיעוד בע"פ, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

חדשות ועדכונים

היו שותפים בהנצחת גולדה מאיר ז"ל To support our mission please donate לחצו לתרומה לעמותה >
Donate
X