ראיון עם ד"ר אילה מאיר, יו"ר הצוות לשירותי בריאות ושירותים סוציאליים לפרט ולמשפחה, וועדת ראש הממשלה לילדים ובני נוער במצוקה, 1988

ראיון עם ד"ר אילה מאיר, יו"ר הצוות לשירותי בריאות ושירותים סוציאליים לפרט ולמשפחה, וועדת ראש הממשלה לילדים ובני נוער במצוקה, 1988

תאריך: 05.12.1988 
RE - 57, תיעוד בעל פה
ארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר
העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר

מראיינת: ד"ר יהודית רייפן-רונן

תוכן:

  • על הרעיון להקמת הוועדה לנוער במצוקה; על הרכב הוועדה
  • על יוזמתה של גולדה מאיר להקמת הוועדה; המצב החברתי בארץ באותה תקופה; עוד על הרכב הוועדה ואישים שנטלו חלק בפעולתה; על מבנה הוועדה מבחינה סטרוקטורלית היררכית ודרך פעולתה.
  • על בעיות שהתעוררו תוך כדי עבודת הוועדה; בעיית הנוער הערבי; ההפרדה בין בנים לבנות; נוער טרום גיוס במצוקה; נושא הבטחת הכנסה; חוסר בנתונים סטטיסטיים שונים ועוד. ההשלכות כתוצאה מעלייתם של נושאים אלה לגבי קובעי המדיניות.
  • עוד על אופי פעולות הוועדה
  • על המלצות הוועדה והנסיונות ליישמן.
  • עוד על אופי עבודת הוועדה; על אישים נוספים שעשו במסגרת הוועדה.
  • על חלקה של ד"ר מאיר במסגרת פעילות הוועדה; על נושאים שונים שעלו במסגרת עבודת הוועדה ובהרחבה על המגזר הערבי.
  • על התייחסותה של גולדה מאיר לפנתרים השחורים
  • על התערבות ראש ממשלה בנושאים חברתיים בכלל; על השפעותיה של הוועדה בנושא תיכנון שירותים חברתיים ורווחה.
  • עוד על פעולות הוועדה; הצעתה של ד"ר אילה מאיר להמשכת פעולות הוועדה.

 

ראיון עם ד"ר אילה מאיר 

 

החומר מצוי בארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר, בית ברל ובמכון ליהדות זמננו, המדור לתיעוד בע"פ, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

חדשות ועדכונים

היו שותפים בהנצחת גולדה מאיר ז"ל To support our mission please donate לחצו לתרומה לעמותה >
Donate
X