ראש הממשלה בעצרת ההגנה, היכל התרבות 1969

ראש הממשלה בעצרת ההגנה, היכל התרבות 1969

באדיבות: גלי צה"ל

קריין: ראש הממשלה הגברת גולדה מאיר, נשאה אמש דברים בעצרת יום ההגנה שנערכה בהיכל התרבות בתל-אביב. בראשית דבריה עמדה הגברת מאיר על הרוח המאפיינת את צה"ל כצבא העם. רוח שהיא המשך ישיר לערכים שצמחו בהגנה ובפלמ"ח. 

גולדה מאיר: ...ואי אפשר לדעת כמה זמן. מפני שהעולם הזה שדמותנו בעיניו, קצת איננו כמו שהיה כאשר היינו בסכנה, שרואה אותנו כעקשנים כאלה, משום מה, לא מבין את העקשנות שלנו כשאנחנו אומרים שלום ואך ורק שלום, שלום אמיתי. לא איזה 'במקום'. לא איזה טיח על לוחמות ונקרא לזה שלום. זה קשה להם להבין, זו עקשנות.
אבל כאשר הצד השני מתעקש: לא שלום. וגם אחרי המלחמה השלישית מאז קום המדינה, להתכונן מיד עוד פעם למלחמה, משום מה הדמות הזאת מתקבלת. ואני אומרת: נוסף לנשק שיש וצריך להיות אצלנו, יש הנשק הסודי הזה, עדיין פועל, זה היסוד לכל היתר, זה הרוח. הרוח האיתנה. הרוח בין שורות הצבא; הרוח בספר; הרוח במשקים ובעיירות, בעמקים. כל זמן שהרוח הזאת תעמוד, לא חשוב.

לא יזיזו אותנו. ואיננו מוכנים ללכת לשום דבר, מחוץ לדבר שיהיה בזה מקסימום בטחון, אני אומרת מקסימום, מפני שבטחון אבסולוטי בכלל איננו. מקסימום בטחון שזו תהיה המלחמה האחרונה. מקסימום בטחון שגם אחרי שלום, ואחרי שאנחנו מצידנו נעשה את הכל לשיתוף פעולה אמיתי עם שכנינו, ובכל זאת, גבולות כאלה שלא תהיה כל עדיפות. ומישהו משכנינו, אם יתחשק לו פעם לנסות מחדש, אין סימן מובהק יותר מאשר הנאום ששמענו מפי נשיא מצרים, נאצר בכבודו ובעצמו, כאשר התפעל לפני ימים אחדים שצבאו הרס 60% מהביצורים של קו חיים בר-לב בתעלה.

כאשר מנהיג העם מגיע לצורך כך בפרהסיה, בלי בושה, כך לשקר לעמו, סימן שאין לו במה לשכנע את עמו שהם צריכים להמשיך להיות רעבים וחולים, ולראות את התינוקות שלהם מחוסרי יכולת להמשיך בחיים. בדלות, בבורות, במחלות. וגם שם יש אמהות. והאמהות שם אינן יודעות מדוע, מדוע כך צריך להיות גורל בניהן, רק מפני שהמנהיג שלהם רוצה לזרוק עם אחר הימה. אין סימן בולט יותר שלא נשארו לנאצר כל אפשרויות לשכנע את עמו שהצדק איתו, מאשר השקר הגס הזה שמיד התגלה לעיני כל העולם.     

 

החומר מצוי בארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר, בית ברל ובמכון ליהדות זמננו, המדור לתיעוד בע"פ, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

RE - 1, תיעוד בעל פה
ארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר
העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר

חדשות ועדכונים

היו שותפים בהנצחת גולדה מאיר ז"ל To support our mission please donate לחצו לתרומה לעמותה >
Donate
X