מנהיגת מפלגת העבודה

מנהיגת מפלגת העבודה

מאיר נענתה להפצרותיהם של אשכול, ספיר, גלילי ואלון ונאותה ב-31 בינואר 1968 לקבל על עצמה את תפקיד המזכירה הכללית של מפלגת העבודה, לצדם של פרס (מזכיר רפ"י לשעבר) ואברהם גבלבר (מזכיר אחדות העבודה לשעבר) כמזכירי משנה.

בהצבעה החשאית שהתקיימה לפי תביעתה במזכירות חברי מפא"י לשעבר השתתפו 89 חברים. בעד הצביעו 77, נגד 5 ונמנעו 7. בדברי תודתה הביעה משאלה כי הפעם תצליח יותר במשימתה ליצור אחידות בין חלקי המפלגה מכפי שהצליחה בעת כהונתה כמזכירת מפא"י.

חדשות ועדכונים

היו שותפים בהנצחת גולדה מאיר ז"ל To support our mission please donate לחצו לתרומה לעמותה >
Donate
X