ב-19 ביוני 1956 נכנסה גולדה לתפקיד שרת החוץ במקום משה שרת. ב-20 ביולי שלח בן גוריון לגולדה מאירסון ובו ביקש שתחליף את שם משפחתה ל'מאיר' בעקבות התפקיד החדש. עשר שנים כיהנה גולדה בשרת החוץ של ישראל! בספרה 'חיי' היא מתארת את הימים הראשונים בתפקיד כבודדים ואת תחושתה כטירונית בין מומחים.

מתוך: גולדה מאיר, הרביעית בראשי הממשלה: מבחר תעודות מפרקי חייה (1978-1898), ספר דיגיטלי, עורך ראשי של הכרך: חגי צורף, הסדרה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה. עורך הסדרה ארנון למפרום השתתפו בעריכה: ארנון למפרום, ליה בן-צבי, מיכל זפט, לואיז פישר וגליה ויסמן, הוצאת ארכיון המדינה, ירושלים תשע"ו

 

X