נאום גולדה מאיר בפתיחת "מכון כרמל", חיפה

נאום גולדה מאיר בפתיחת "מכון כרמל", חיפה

X