26.5.1970: הודעת ראש הממשלה על המצב המדיני והבטחוני

26.5.1970: הודעת ראש הממשלה על המצב המדיני והבטחוני

בחודשים האחרונים, ובמיוחד בשבועות האחרונים, חלה החמרה רבה במצב הבטחוני באזורנו, בעיקר בחזיתנו הדרומית, שהשפעתה השלילית ניכרת גם בחזיתות אחרות. סימן-ההיכר העיקרי של ההסלמה והמתיחות באזור הוא שלב מתקדם ומסוכן במעורבות הסובייטית במצרים, לשירות התוקפנות המצרית המפירה את הסכמי הפסקת האש. מעורבות זו, שאין לה תקדים בתולדות החדירה של ברית המועצות לאזורנו, מעודדת את מצרים בתכניתה לחדש את מלחמת ההתשה כשלב בדרכה ובשאיפתה להכריע את ישראל.

נמצא בתוך: דברי הכנסת

לנאום המלא

X