נאום - הודעת ראש הממשלה על המצב המדיני והבטחוני

נאום - הודעת ראש הממשלה על המצב המדיני והבטחוני

מאת: דברי הכנסת

תאריך: 26.05.1970 
 

X