תרומות לעמותה

תרומות לעמותה

עמותת "מכון גולדה מאיר למנהיגות וחברה" פועלת להנצחת זכרה ופועלה של ראשת הממשלה הרביעית גולדה מאיר. כל הפעילות נעשית בהתנדבות ובשלב זה נסמכת על תרומות של אנשים פרטיים. נודה לכם על כל תרומה שתסייע לנו להמשיך ולפעול ולהעלות על נס את תרומתה החשובה של גולדה מאיר להקמת מדינת ישראל, חוסנה החברתי והכלכלי וביצורה בקרב עמי העולם והאזור.

תרומות בארץ ניתן להעביר לחשבון הבנק לפי הפרטים האלה:

מכון גולדה מאיר למנהיגות וחברה
בנק הפועלים
סניף 778
מס' חשבון 408878

העברות מחו"ל:

Golda Meir Institute for Leadership and Society
IBAN - IL82-0127-7800-0000-0408-878
SWIFT CODE - POALILIT

לקבלת אישור/קבלה על התרומה יש להעביר אסמכתא של הבנק ל info@goldameir.org.il
 

X