הצעות לשיחרור אסירי ציון

הצעות לשיחרור אסירי ציון

בנימין ווסט וש. אהרונוב פנו בכתב לגולדה מאירסון, צירת ישראל בברית המועצות, 1949, בדבר החלפת הגירוש לסיביר בגירוש לארץ ישראל.

A-west-aharonov-H-1949.JPG

X