ראיון עם גולדה מאיר לראש השנה תשל"ה

ראיון עם גולדה מאיר לראש השנה תשל"ה

תאריך: 21.09.1974 
 
RE - 7, תיעוד בעל פה
 ארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר
 העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר

 באדיבות: גלי צה"ל

תוכן:

  • על היכרותה עם דוד בן-גוריון ובן צבי, על העבודה בצוות עם חברים; על משרד העבודה.
  • סקירת פגישותיה עם מדינאים שונים; התרשמותה מדה-גול; הערכתה לפייטרו ואני;
  • על קשריה עם דה-גול; אנקדוטות;
  • על מילוי חובתה הלאומית במשך 50 השנה.
  • על פגישותיה עם עבדאללה מלך ירדן.
  • פרשת מינויה של גולדה מאיר כצירת ישראל במוסקבה.
  • הביקורים בבית הכנסת במוסקבה, התיחחסות למאמר של הרנברג, פגישות עם יהודים, התרגשות;
  • הניסיון לקבל נשק מהרוסים; דוד בן-גוריון מזעיק את גולדה מאיר לצורך הקמת הממשלה; הפגישות עם וישינסקי.

 ראיון עם גולדה מאיר לראש השנה תשל"ה 


החומר מצוי בארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר, בית ברל ובמכון ליהדות זמננו, המדור לתיעוד בע"פ, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

חדשות ועדכונים

היו שותפים בהנצחת גולדה מאיר ז"ל To support our mission please donate לחצו לתרומה לעמותה >
Donate
X