צירה במוסקבה

צירה במוסקבה

מאת: מאיר גולדה

מקור:
מאיר גולדה, צירה במוסקבה, חיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 186-179.

גולדה על השליחות במוסקבה

 

 

X