מפא"י במקום הראשון לעת"א

מפא"י במקום הראשון לעת"א

פרסום ראשון

הקליקו להגדלת התמונה

דבר, 28.07.1955

 

 

 

 

 

 

 

הקליקו להגדלת התמונה
מכתבו של הרב שמואל מאיר הולנדר, לחיים לבנון
מיקום: עיריית תל אביב יפו, הארכיון העירוני, מס' תיק 4-4042

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרוטוקולים של מועצת העיר תל אביב, ספטמבר 1955 

ישיבה ראשונה מיום 05.09.1955 - בעד גולדה מאירסון: 13 חברי מועצה, בעד חיים לבנון: 8 חברי מועצה;
ישיבה שניה מיום 07.09.1955 - בעד גולדה מאירסון: 14 חברי מועצה, בעד חיים לבנון: 8 חברי מועצה; 
ישיבה שלישית מיום 08.09.1955 - בעד גולדה מאירסון: 14 חברי מועצה, בעד חיים לבנון: 16 חברי מועצה. חיים לבנון נבחר כראש העיר תל אביב.

הקליקו להגדלת התמונה
מיקום: עיריית תל אביב יפו, הארכיון העירוני. תיק מס' 4-4043
תחקיר ומחקר: ד"ר יהודית רייפן-רונן

X