קליטת עלייה, עבודה וחקיקה סוציאלית (1956-1949)

קליטת עלייה, עבודה וחקיקה סוציאלית (1956-1949)

מכלל תפקידיה הממלכתיים של גולדה בשנים שלאחר קום המדינה, הפחות מעוגן בתודעה הציבורית, הוא תפקידה כשרת העבודה. גולדה ידועה יותר כציר ראשון בברית המועצות, כשרת החוץ, כמנהיגת מפא"י, וכמובן כראש הממשלה. עובדה זו עומדת בניגוד מוחלט להרגשתה הסובייקטיבית, כי השנים שבהן מילאה תפקיד זה (1949-1956), היו בעיניה "שבע השנים הטובות". אלמלא תביעתו המפורשת של בן גוריון בשנת 1956, כי תקבל את תפקיד שרת החוץ, היתה ממשיכה לכהן כשרת העבודה.

היא העריכה שבמשרד זה תגיע למיצוי מלא של כל כישוריה ומאווייה, ותמצא פורקן למרצה ולכושר מנהיגותה. בשנים ההן, שאפה לעמוד במרכז העשייה של קליטת העלייה ההמונית, ולהבטיח יסודות איתנים להגשמת המפעל הציוני. מעדויות בעל פה, התחוור לי כי גם בערוב ימיה, בהשקיפה על עברה מפרספקטיבה של זמן, ראתה באותן שנים את שיא פעילותה.


עוצמת העשייה 

האפוס של העלייה ההמונית

שתי התייחסויות מנוגדות להערכת קליטת העלייה; בלבול מערכות או "עורמת ההיסטוריה"; הבכורה להתיישבות חקלאית; שינויים דמוגרפיים; ותיקים ועולים - הרקע ל"ישראל השנייה"; צנע והתקדמות כלכלית; ממשלה - סוכנות -הסתדרות;

השקפותיה החברתיות של גולדה בנושא העלייה ההמונית 

סוציאליזם והחברה הישראלית; ישראל השנייה;

מחנות עולים ומעברות: בינוי ופיזור אוכלוסייה

פריסת המעברות; שטפונות חורף 1951 ועזרת הצבא; פינוי המעברות; עיירות הפיתוח; שיכון ופריסת אוכלוסייה; אוהלים; רמת הדיור של הישוב הוותיק; מבצעי העבודה; האם היתה אפליה בשיכון?; "שירת הכבישים";

תעסוקה ויחסי עבודה 

תעסוקה ואבטלה; ניידות ומשלח-יד; עבודות יזומות; משקי עזר; חקלאות ואזורי פיתוח; "מן העיר אל הכפר"; יחסי עבודה; גולדה וראשי ההסתדרות; המחלקה ליחסי עבודה במשרד; לשכות עבודה; קבוצות חברתיות חלשות; הכשרה מקצועית;

ביטוח לאומי ותחיקה חברתית 

הביטוח הלאומי; תחיקת עבודה; חוקי העבודה והרוחה;

אפילוג וסיכום 

ועדת ראש הממשלה לילדים ובני נוער במצוקה (1973-1971); התמיכה ב"פנתרים" והעיתוי לפעילותם; גולדה והפנתרים; המלצות הוועדה ויישומן למעשה; המנהיגה האנטי-פופוליסטית; "למי מגיע"?; גולדה ובן-גוריון;

נספחים והערות 

מקור:
גלעדי דן, קליטת עלייה, עבודה וחקיקה סוציאלית (1956-1949), בתוך: אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1956-1921), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל אביב, 1994

ילדים עולים במעברת קריית ים, 1957. צלם: קלמן גבעון, קריית ביאליק

הקליקו להגדלת התמונה

מוכר הנפט באשקלון, 1958. צלם: קלמן גבעון, קריית ביאליק

חדשות ועדכונים

היו שותפים בהנצחת גולדה מאיר ז"ל To support our mission please donate לחצו לתרומה לעמותה >
Donate
X