שבע השנים המאושרות: גולדה מאיר שרת העבודה - ספרו של זלמן חן, 1987

שבע השנים המאושרות: גולדה מאיר שרת העבודה - ספרו של זלמן חן, 1987

מתוך המבוא לספר:
יש בסיפור חייה של גולדה מאיר מגילויי השיא של תרומת האשה החלוצה בעלילת ההגשמה הציונית. חייה של החלוצה בתוך הבדידות, הדלות, הסכנות והמחסור, שהיו אז מנת חלקו של הדור, היו קשים הרבה יותר מחייו של החלוץ-גבר, וסבלן וקרבנן גדול יותר. אף על פי כן, לא זכתה עוד עלילת ההגשמה של האשה היהודייה בתולדות בניין הארץ, לביטוי ראוי, ובדרך כלל רואים בה סיפור-לוואי למעשה הגברים. ואכן, מעטות הן בתולדות האומה הנשים שזכו לתהילה היסטורית. [...] חייה (של גולדה) הם סיפור של אתגר, סיפור של אשה שהגיעה למעמד רם שלכמותו הגיעו רק נשים מעטות בעולם.

מבוא; ציונים בדרך אל שבע השנים המאושרות

שבע שנים: מגמות ובעיות; עלייה המונית, שיכון וסלילה, תעסוקה, הכשרה מקצועית, חקיקת עבודה - בטחון סוציאלי, חוקי עבודה, מה המריץ את חקיקת העבודה?

מקור:
ספרו של זלמן חן, שבע השנים המאושרות: גולדה מאיר – שרת העבודה, תל אביב: העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר; קרן גולדה מאיר לקידום חברתי של נוער מאזורי פיתוח וספר; מכון לחקר תנועת העבודה ע"ש פנחס לבון, 1987.

 

חדשות ועדכונים

היו שותפים בהנצחת גולדה מאיר ז"ל To support our mission please donate לחצו לתרומה לעמותה >
Donate
X