על בעיות התעסוקה, 1953

על בעיות התעסוקה, 1953

מאת: מאירסון גולדה

תאריך: 12.08.1953 
נתקבל באדיבות זלמן חן, דובר משרד העבודה.

שרת העבודה על בעיות תעסוקה

הרצאת שרת העבודה בפני הפקידות הממשלתית

מיקום: ארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר, בית ברל

X