קליטת העלייה וההתיישבות

קליטת העלייה וההתיישבות

באחריותו של משרד העבודה היתה קליטת 'העלייה הגדולה' שהחלה בסוף 1948 ונמשכה עד 1952, ובמסגרתה עלו לישראל כ-730,000 עולים ועולות. למרות התנגדויות מגורמים רבים ושונים החזיקה גולדה בגישה כי אין להגביל את כמויות העולים המגיעים לארץ.

גולדה מאיר, הרביעית בראשי הממשלה: מבחר תעודות מפרקי חייה (1978-1898), ספר דיגיטלי, עורך ראשי של הכרך: חגי צורף, הסדרה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה. עורך הסדרה ארנון למפרום השתתפו בעריכה: ארנון למפרום, ליה בן-צבי, מיכל זפט, לואיז פישר וגליה ויסמן, הוצאת ארכיון המדינה, ירושלים תשע"ו

במסגרת קליטת העלייה היה צורך למצוא פתרונות רבים לשיכון ותעסוקה, עוני ואבטלה פיתוח חקלאות, סלילת כבישים ותעסוקה לעולים החדשים במדינה הצעירה.

גולדה ראתה את האבטלה כאחת הבעיות החמורות ביותר של העולים החדשים. היא ראתה את חובתו של משרד העבודה למצוא עבודה לעולים, וגם אם היו אלו עבודות דחק, כמו סלילת כבישים, או עבודות יזומות. גולדה התנגדה נחרצות להענקת "סיוע" (קצבאות) לעולים החדשים, מטעמי אידיאולוגיה, שעדיף לכל אדם להתקיים בכבוד. העבודות שבהן הועסקו העולים היו סלילת כבישים, סיקול וייעור, חקלאות, מפעלי פיתוח חקלאות. כך למשל: מפעלי פיתוח ההשקאה בנגב, עבודה בחברת מקורות. כמו כן, עסק משרד העבודה בהובלתה בהכשרה מקצועית לעולים, ביישוב העולים בהתיישבויות החדשות ודאגה לתנאים ותשתיות בהתיישבויות אלו, בבניין בנייני מגורים.
 

 

 

שרת העבודה בסיור בנגב עם אנשי מע"צ - 1950

נאומים בכנסת

נאומים

ראיונות

מאמרים

מסמכים

מקורות נוספים

X