מה מתחייבת מפא"י לפעול בעיריית תל אביב

מה מתחייבת מפא"י לפעול בעיריית תל אביב

תאריך: 10.07.1955 
"דבר"

תחקיר ומחקר: ד"ר יהודית רייפן-רונן

הקליקו להגדלת התמונה

X