חוקי העבודה והרווחה

חוקי העבודה והרווחה

מאת: גלעדי דן, ד"ר

מקור:
אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1921-1956), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל-אביב, 1994

תוכן:

• חוק שעות עבודה ומנוחה תש"י-1951
• חוק חופשה שנתית תשי"א-1951
• חוק עבודת הנוער תשי"ג-1953 וחוק החניכות תשי"ג-1953
• חוק עבודת נשים תשי"ב-1952
• חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד-1954
• חוק ההסכמים הקיבוציים תשי"ז-1957
• הערות

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

חדשות ועדכונים

היו שותפים בהנצחת גולדה מאיר ז"ל To support our mission please donate לחצו לתרומה לעמותה >
Donate
X