חוק הביטוח הלאומי ודרכי פעולתו

חוק הביטוח הלאומי ודרכי פעולתו

מאת: מאירסון גולדה

תאריך: 15.12.1953 

נתקבל מזלמן חן, דובר משרד העבודה.

מיקום: ארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר, בית ברל.

נאום השרה בפני מועצת הפועלות

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

X