חקיקה במהלך תפקיד שרת העבודה

חקיקה במהלך תפקיד שרת העבודה

חוק שעות העבודה והמנוחה

10.8.1950: חוק שעות העבודה והמנוחה, חוק איסור אפיית לילה, תש"י-1950, קריאה ראשונה בכנסת

28.11.1950: חוק שעות העבודה והמנוחה, המשך דיון בחוק איסור אפיית לילה

28.7.1953: חוק שעות העבודה והמנוחה (תיקון) תשי"ג-1953
 

חוק שירות מילואים (תגמולים) 

6.11.1951: חוק שירות מילואים (תגמולים) תשי"ב-1951, קריאה ראשונה בכנסת

24.8.1954: חוק שירות מילואים (תגמולים)(תיקון)תשי"ד-1954, קריאה ראשונה בכנסת
 

חוק לתיקון פקודת הפיצויים לעובדים תשי"ב-1952

חוק לתיקון פקודת הפיצויים לעובדים תשי"ב-1952, קריאה ראשונה


חוק עבודת נשים תשי"ג-1952

חוק עבודת נשים תשי"ג-1952, קריאה ראשונה

חוק עבודת נשים - המשך דיון
 

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ג-1952

30.12.1952: חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תיקון מספר 3) תשי"ג-1952

 

חוק נכי המלחמות שלפני הקמת המדינה תשי"ג-1952

30.12.1952: חוק נכי המלחמות שלפני הקמת המדינה תשי"ג-1952
 

חוק שירות לאומי תשי"ג-1953

22.7.1953: חוק שירות לאומי, קריאה ראשונה בכנסת

חוק הביטוח הלאומי תשי"ג-1953

הצעת חוק הביטוח הלאומי בכנסת, תשי"ב 1951 

5.2.1952: חוק הביטוח הלאומי, קריאה ראשונה בכנסת

12.2.1952: חוק הביטוח הלאומי, המשך דיון

אישור החוק בכנסת, 18.11.1953

חוק הביטוח הלאומי (תיקון) תשט"ו-1955 - יוני 1955
רחל מזרחי מירושלים מקבלת מידי שרת העבודה את המענק הראשון במסגרת הביטוח הלאומי
 

חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד-1954

24.5.1954: חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד-1954, קריאה ראשונה בכנסת

 

חוק איסור אפיית לילה (תיקון), תשט"ו-1954

25.10.1954: הגשת תיקון לחוק - דברי הכנסת


חוק הסכמים קיבוציים, תשט"ו-1955
 

25.10.1954: חוק הסכמים קיבוציים תשט"ו-1955, הצעת החוק וקריאה ראשונה

31.10.1954: המשך הדיון בחוק

 

חוק לתיקון פקודת הנזיקין האזרחיים, תשט"ו-1955

14.11.1955: הצגת הצעת חוק לתיקון פקודת הנזיקין האזרחיים, תשט"ו-1955 - דברי הכנסת

 

חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשט"ז-1956

30.1.1956: חוק יישוב סכסוכי עבודה תשט"ז-1956, קריאה ראשונה, דברי הכנסת

 

חוק המהנדסים והאדריכלים, תשט"ז-1956

21.5.1956: חוק המהנדסים והאדריכלים, תשט"ז-1956, קריאה ראשונה - דברי הכנסת

 

X