עובד נתן, שומר הראש של ראש הממשלה גולדה מאיר, 1969-1974

עובד נתן, שומר הראש של ראש הממשלה גולדה מאיר, 1969-1974

תאריך: 01.11.1995 

מראיינות: ד"ר יהודית רייפן-רונן וטובה שפירא

ראיון עם עובד נתן, שומר הראש של ראש הממשלה גולדה מאיר 

על המראיינות:

  • טובה שפירא, העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר - תחקיר ותוכניות לימודים.
  • יהודית רייפן-רונן, ד"ר, חוקרת, עורכת ומתרגמת. מנהלת העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר.


החומר מצוי בארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר, בית ברל ובמכון ליהדות זמננו, המדור לתיעוד בע"פ, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
ארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר
העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר

X