ממשלות גולדה מאיר

ממשלות גולדה מאיר

הממשלה ה-14

ממשלת ישראל הארבע עשרה, בראשותה של גולדה מאיר, שכונתה בשל כך "ממשלת גולדה הראשונה", פעלה מה-17 במרץ 1969 ועד ה-15 בדצמבר 1969, בתקופת כהונתה של הכנסת השישית, לאחר פטירתו של לוי אשכול ועד לבחירות לכנסת השביעית.

 

הממשלה ה-15

ממשלת ישראל החמש עשרה, בראשותה של גולדה מאיר, שכונתה בשל כך "ממשלת גולדה השנייה", הושבעה עם כינונה של הכנסת השביעית, ופעלה מ-15 בדצמבר 1969 עד ל-10 במרץ 1974.הממשלה ה-16

ממשלת ישראל השש עשרה בראשונתה של גולדה מאיר, כונתה "ממשלת גולדה השלישית". הממשלה כיהנה מתאריך 10 במרץ 1974 עד 13 ביוני 1974 ראש הממשלה התפטרה ביום 11.04.1974. כיהנה בראש ממשלת מעבר עד ל-03.06.1974.

X