נמצאתי בעמדה של אחריות עליונה בזמן בו עמדה המדינה בפני האיום הגדול ביותר שידעה מימיה

נמצאתי בעמדה של אחריות עליונה בזמן בו עמדה המדינה בפני האיום הגדול ביותר שידעה מימיה

X