נמצאתי בעמדה של אחריות עליונה בזמן בו עמדה המדינה בפני האיום הגדול ביותר שידעה מימיה

נמצאתי בעמדה של אחריות עליונה בזמן בו עמדה המדינה בפני האיום הגדול ביותר שידעה מימיה

מאת: מאיר גולדה

מקור:
מאיר גולדה, מלחמת יום הכיפורים, חיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 305-328,

ראש הממשלה גולדה מאיר על מלחמת יום הכיפורים, עמ 317-305

ראש הממשלה גולדה מאיר על מלחמת יום הכיפורים, עמ 328-318

 

X