ממלחמת ההתשה למלחמת יום הכיפורים, ראיון עם האלוף ישראל טל, 1984

ממלחמת ההתשה למלחמת יום הכיפורים, ראיון עם האלוף ישראל טל, 1984

תאריך: 27.02.1984 
מראיין: אורי מילשטיין

ארכיון תק"ם - יד טבנקין
חטיבה 25- מ, סדרה 20, מיכל 60, תיק 2

אורי מילשטיין מראיין את האלוף ישראל טל

מלחמת ההתשה, אבידות מהפגזה מצרית, טיפול בר-לב בפרשה, תחקיר ההפגזה - מי פתח באש, חשיפת האמת, הדחת אורי בראון; דיונים במטכ"ל על קו בר-לב, מדוע קו בר-לב הוא רעיון גרוע, ויכוחים בדיון על קו בר-לב; 
אנליזה למלחמת ההתשה בסיני, סירוב לקבל את התזכיר,ויכוח לוהט, יחסים עכורים, אריק וקו בר-לב, ויכוח מתמשך,
חילופי רמטכ"ל, דדו על קו בר-לב, אחרי המלחמה, שובך יונים.

X