מאסרים של יהודים בברית המועצות

מאסרים של יהודים בברית המועצות

תאריך: 15.11.1961 

מקור:
הכנסת, מאסרים של יהודים בברית המועצות, דברי הכנסת, 15.11.1961

לקריאה

X