נמחק את עברם של אלה שיש להם עבר

נמחק את עברם של אלה שיש להם עבר

מאת: לב טלי, ד"ר

מקור:
לב טלי, נמחק את עברם של אלה שיש להם עבר, תיאוריה וביקורת, 32, אביב 2008

"נמחק את עברם של אלה שיש להם עבר"

X