ראיון טלפוני עם ראש הממשלה עם תום הועידה ה-Ⅵ של האינטרנציונל הסוציאליסטי בפינלנד, 1971

ראיון טלפוני עם ראש הממשלה עם תום הועידה ה-Ⅵ של האינטרנציונל הסוציאליסטי בפינלנד, 1971

תאריך: 28.5.1971

באדיבות: גלי צה"ל

מראיין: גברתי ראש הממשלה, כיצד את מעריכה את החלטת קונגרס האינטרנציונל הסוציאליסטי כפי שנתקבלה ?

גולדה מאיר: ההחלטה היא טובה מאוד. יש בה האלמנטים היסודיים שרצינו. מדובר על הפסקת אש בלתי מוגבלת, ושל שלום, בלי התערבות מבחוץ ובלי כפיה מבחוץ, שמירת מאזן הכוחות לאור מה שהשכנים מקבלים, שגם ישראל צריכה לקבל נשק כדי לשמור על מאזן הכוחות. שמשא ומתן לשלום צריך להתנהל בלי תנאים מוקדמים. כל הארגומנטים היסודיים שלנו התקבלו עם אחד נגד ושניים נמנעים. וזה הכל. כל היתר מעשרים ושלוש מדינות הצביעו בעד, ביניהן משלחות אחדות שהן בשלטון כמו אוסטריה וגרמניה ונורבגיה.

מראיין: ואיך את מסבירה את עמדת פינלנד דווקא?

גולדה מאיר: קל מאוד להסביר, אבל זה לא בשיחה טלפונית. נדמה לי שזה זמן רב שלא נתקבלה בפורום בינלאומי חשוב, החלטה כה תואמת את עמדתנו כזו שנתקבלה בהלסינקי.

מראיין: האם ניתן ללמוד מכך על שיפור בעמדתנו הבינלאומית ?

גולדה מאיר: אני לא בטוחה שאתה צודק. אני חושבת שבכינוסים סוציאליסטים בדרך כלל מתקבלות החלטות טובות. זה לא או"ם. פה יש איזה קשר אחר. בדרך כלל מתקבלות החלטות טובות. אבל הפעם זה באמת היה מרוכז. החלטה קצרה וטובה.

מראיין: גבירתי, מה החשיבות המדינית שאת רואה במסעך המדיני ובשיחות שאת מנהלת עתה בחוץ לארץ ?

גולדה מאיר: כן, אנחנו כל הזמן מנסים לנצל כל הזדמנות כדי להסביר לראשי ממשלות את עמדתנו בבעיות שונות. היות ובאתי לכנס הזה, הוזמנתי גם על ידי ראש ממשלת שבדיה ונורבגיה ודנמרק, אז מובן מאליו שאני שמחה להזדמנות לשיחות אתם.

מראיין: אני מניח שבעת ביקורך בארצות סקנדינביה את נפגשת עם קהילות היהודים.

גולדה מאיר: כן. אני עכשיו באה מאסיפה נפלאה של הקהילה היהודית בפינלנד. באמת אסיפה מאוד מרגשת. הופיעו גם מספר לא יהודים והביעו את הזדהותם אתנו בצורה נפלאה. גם בעברית אפילו. בכלל יש לי רושם שעד כה יש אהדה רבה מאוד. הייתה אסיפה יפה מאוד. יש כמובן יהודים בכל מקום. מה נשמע בארץ ?

מראיין: בארץ בסדר.

גולדה מאיר: להתראות.

מראיין: תודה רבה גבירתי.


     


החומר מצוי בארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר, בית ברל ובמכון ליהדות זמננו, המדור לתיעוד בע"פ, האוניברסיטה העברית, ירושלים.


ארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר
העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר

X