שלום בין שווים

שלום בין שווים

תאריך: 15.12.1969 

אנו מציעים שלום בין שווים, תוך שמירה על הכבוד הלאומי ותוך כיבוד הריבונות, ולמען שיתוף-הפעולה בפיתוח האיזור לטובת כל העמים החיים בו. גם בשעות אלה אין לנו ספק שיום כזה בו יבוא.
גולדה מאיר

דברים בכנסת בעת הצגת הממשלה החדשה , ו בטבת תש"ל

חדשות ועדכונים

היו שותפים בהנצחת גולדה מאיר ז"ל To support our mission please donate לחצו לתרומה לעמותה >
Donate
X