מלחמת ההתשה 1969-1970

מלחמת ההתשה 1969-1970

מקור:
יורמן פנחס, מלחמת ההתשה 1969-1970, מרכז ההסברה; שירות הפרסומים, תשמ"ח (1988)

מלחמות ישראל - מלחמת ההתשה - חלק ראשון

מבוא; הטלפון הגיע מחרטום; "תורת השלבים" של נאצר; מלחמת ההתשה מתלקחת; מדיניות על סף מלחמה

מלחמות ישראל - מלחמת ההתשה - חלק שני

משקלו של הגורם הסובייטי; תקרית ה-30 ביולי; מהלכים שהביאו להפסקת האש; מי ניצח במלחמה זו?; הנוסח המלא של הסכם הפסקת האש; ביבליוגרפיה

X