איך נטלה עליה גולדה את תפקיד מזכירת המפלגה? ראיון עם יצחק עילם

איך נטלה עליה גולדה את תפקיד מזכירת המפלגה? ראיון עם יצחק עילם

בתקופה שבין ספטמבר 1985 - פברואר 1986 ניהל יצחק עילם שיחות עם דרורה בית אור, כחלק מהחטיבה לתיעוד בע"פ של הארכיון ומרכז המידע ע"ש גולדה מאיר.

יצחק עילם, מייסד ומנהל "קרן חוסר עבודה" בהסתדרות הכללית, ומנכ"ל משרד העבודה בתקופת כהונתה של גולדה מאיר כשרת העבודה.

גולדה מאיר שימשה כמזכירת המפלגה בשנים 1968-1966 - איך נטלה עליה גולדה את תפקיד מזכירת המפלגה?

"הייתי בין המשפיעים עליה לקחת את התפקיד והתחרטתי על כך מאוחר יותר"

מקור: עילם יצחק, במחיצתה של גולדה, עורכת: דרורה בית-אור, העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר, 1987

X