בראש המפלגה ומלחמת ששת הימים

בראש המפלגה ומלחמת ששת הימים

מאת: מאיר גולדה

מקור:
מאיר גולדה, בראש המפלגה, חיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 273-254,

גולדה מאיר - מזכירת המפלגה, חלק א'
 
גולדה מאיר - מזכירת המפלגה, חלק ב'

X