גולדה בהסתדרות - שליחה ושליחות/ יצחק גרינברג

גולדה בהסתדרות - שליחה ושליחות/ יצחק גרינברג

מקור:
גרינברג יצחק, "גולדה בהסתדרות - שליחה ושליחות", בתוך: אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1956-1921), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל-אביב, 1994

פרק ראשון ושני: שורשים במשרד לעבודות ציבוריות ומועצת הפועלות, עמודים 41-57

פרק שלישי: פיוניר ווימאן; נחשון, עמודים 58-75 

פרק רביעי: במוסדות העזרה ההדדית. מפעלי העזרה ההדדית; יושב-ראש הוועד המפקח של קופת-חולים; ראש המחלקה לעזרה הדדית; המפדה; עמודים 76-111. 

פרק חמישי: האיגוד המקצועי. למען פועלי מחנות הצבא; שכר ושוויון בהסתדרות; עמודים 112-136.

הערות ונספחים, עמודים 127-137 

X