על ההסתדרות, מזכרונותיו של יצחק עילם

על ההסתדרות, מזכרונותיו של יצחק עילם

מקור:
שטייניץ רבקה (מראיינת), על ההסתדרות, מזכרונותיו של יצחק עילם, איסוף ועריכה: יהודית רייפן-רונן, טובה שפירא, רות דומב, העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר, 2000 (התש"ס)

על ההסתדרות - חלק ראשון
מגמות היסוד; עזרה הדדית; על ייסודה של ההסתדרות; קופת חולים; לשכת העבודה; ועדי העובדים;

על ההסתדרות - חלק שני 
לתולדות הפער; הסטטוס, הפרשיות בשכר, סולל בונה, פנחס ספיר - שר המסחר והתעשייה;  על ההתפתחויות ב"כור";  דוד בן גוריון;

על ההסתדרות - חלק שלישי 
על חברת העובדים; על מערך הבקרה הפנימית; על המערכת המשקית; הערות סיכום.

יצחק (פינקלשטיין) עילם - קורות חיים

לזכרו של יצחק עילם 
פרס ישראל, יו"ר קרן גולדה מאיר, יצחק עילם ופנחס ספיר, יצחק עילם ובן גוריון, יצחק ולאה עילם, הנחת אבן פינה ב"נשר" רמלה, יצחק עילם וגולדה מאיר, חלוקת מלגות עם הנשיא חיים הרצוג, בביתן "כור" ביריד המזרח, עם הנשיא יצחק בן -צבי.

X