על גולדה מאיר כראש ממשלה

על גולדה מאיר כראש ממשלה

מאת: עילם יצחק

מקור:
עילם יצחק, במחיצתה של גולדה, עורכת: דרורה בית-אור, העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר, 1987

גולדה מאיר בראשות הממשלה 1969-1974

X