חמישים שנה לעליית גולדה מאיר לארץ ישראל 1971-1921

חמישים שנה לעליית גולדה מאיר לארץ ישראל 1971-1921

תאריך: 10.09.1971 

תוכן:

 • עמ' 1-4 מועצת ההסתדרות 1946, מדבריה של גולדה
 • עמ' 5-6    השיירות לירושלים הנצורה
 • עמ' 6-7    גולדה בשיירה מירושלים ל תל אביב, דצמבר 1947
 • עדות: רבקה ישראל, נתניה
 • עמ' 9 החלטת עבדאללה מלך ירדן לפלוש לארץ ישראל, מאי 1948
 • עמ' 10-15 עזרא דנין – על שתי הפגישות בין גולדה
 • מאירסון למלך עבדאללה. נובמבר 1947 ו- מאי 1948
 • עמ' 15-16 15 בספטמבר 1948 – צירות ישראל במוסקבה
 • עמ' 16-22 זאב שרף – תקופת שרת העבודה
 • עמ' 23-24 נחמה ליפשיץ, שירה
 • עמ' 25-33 אהוד אבריאל – משרד החוץ
 • עמ' 33-35 יעקב צור – גולדה כצירה בברית המועצות, מערכת סיני, 1956
 • עמ' 35-37 דוד בן גוריון – שוויון זכויות בין גברים ונשים
 • ממכתבי בן גוריון לגולדה
 • עמ' 38-42 גולדה מאיר – דברים לרגל 50 שנה לעלייתה לארץ ישראל, על דוד בן גוריון והימים שלפני הכרזת המדינה, על קיבוץ רביבים

 

עמודים 1-22

עמודים 23-34

עמודים 35-42
 
 

החומר מצוי בארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר, בית ברל ובמכון ליהדות זמננו, המדור לתיעוד בע"פ, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

RE - 72, תיעוד בעל פה
ארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר
העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר

X