חמישים שנה לעליית גולדה מאיר לארץ ישראל - אירוע בקיבוץ רביבים, 1971

חמישים שנה לעליית גולדה מאיר לארץ ישראל - אירוע בקיבוץ רביבים, 1971

תאריך: 10.09.1971 

האירוע התקיים בחדר האוכל של רביבים ב-1971 לציון, 50 שנה לעליית גולדה לארץ. בין המברכים גם דוד בן-גוריון שהגיע במיוחד משדה בוקר, ובכך למעשה סימן את תחילתה של תקופת פיוס בין האישים לאחר תקופה של מחלוקת פוליטית ואישית במהלך שנות ה-60 סביב דרישתו של בן גוריון להקמת ועדת חקירה משפטית לנושא "הפרשה", התפטרותו של בן גוריון מראשות הממשלה ב-63', פרישתו ממפא"י ב-65' והקמת רפ"י.

תוכן:


מקור:

עמודים 1-22
עמודים 23-34
עמודים 35-42


החומר מצוי בארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר, בית ברל ובמכון ליהדות זמננו, המדור לתיעוד בע"פ, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

RE - 72, תיעוד בעל פה
ארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר
העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר
 
 

 

X