מדיניות החוץ של ישראל

מדיניות החוץ של ישראל

מאת: מאיר גולדה

מקור:
מאיר גולדה, מדיניות החוץ של ישראל, חיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 253-206,

זכות הקיום 

חיי, עמ' 229-206

ידידים אפריקאים ואחרים 

חיי, עמ' 253-230

X