מדיניות החוץ של ישראל - גולדה מאיר, מתוך הספר "חיי"

מדיניות החוץ של ישראל - גולדה מאיר, מתוך הספר "חיי"

מקור:
מאיר גולדה, מדיניות החוץ של ישראל, חיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 253-212,

פרק 10: זכות הקיום 

חיי, עמ' 229-212

ידידים אפריקאים ואחרים 

חיי, עמ' 253-230

X