חוק התקציב לשנת 1958/59, תשי"ח 1958

חוק התקציב לשנת 1958/59, תשי"ח 1958

מאת: מאיר גולדה

תאריך: 31.03.1958 

מקור:
הכנסת, חוק התקציב לשנת 1958/59, תשי"ח, דברי הכנסת, 31.3.1958

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

X