חוק התקציב לשנת 1962/63, תשכ"ב 1962

חוק התקציב לשנת 1962/63, תשכ"ב 1962

תאריך: 25.06.1962 

מקור:
הכנסת, חוק התקציב לשנת 1962/63, תשכ"ב 1962, דברי הכנסת, 25.6.1962

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

X