שרת החוץ סוקרת את בעיית הפליטים

שרת החוץ סוקרת את בעיית הפליטים

תאריך: 06.11.1961 

מקור:
הכנסת, שרת החוץ סוקרת את בעיית הפליטים, דברי הכנסת, 6.11.1961

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

X