הודעת הממשלה על החלטת מועצת הביטחון, 1962

הודעת הממשלה על החלטת מועצת הביטחון, 1962

תאריך: 10.04.1962 

מקור:
הכנסת, הודעת הממשלה על החלטת מועצת הביטחון, דברי הכנסת, 5.9.1962

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

X