מזכרונותיו של שאול אביגור

מזכרונותיו של שאול אביגור

מקור:
אביגור שאול, זכרונות על יהודה ארזי, מולד, 194-193, חשון-כסלו תשכ"ה אוקטובר 1964.

נמסר ליהודית רייפן-רונן על ידי ליזה שטיינברג, אחותו של חיים ארלוזרוב.

עם יהודה ארזי, קטעי זכרונות

X