שלמה זבלודוביץ' אודות גולדה מאיר

שלמה זבלודוביץ' אודות גולדה מאיר

תאריך: 29.07.1985 

ארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר
העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר

 

מראיינת: דרורה בית אור

שיחה עם איש העסקים שלמה זבלודוביץ

החומר מצוי בארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר, בית ברל ובמכון ליהדות זמננו, המדור לתיעוד בע"פ, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

X