ראיון עם ראש הממשלה גולדה מאיר לרגל 50 שנות עליה לארץ, 1971

ראיון עם ראש הממשלה גולדה מאיר לרגל 50 שנות עליה לארץ, 1971

חלק ראשון: על הימים הראשונים בארץ ישראל; על תחילת דרכה הפוליטית; על התקופה הקשה ביותר מבחינה אישית; על הימים שלפני קום המדינה; על קבלת החלטות; הרגע המאושר בחיי גולדה מאיר; על תפיסתה את מהות התפקיד. המנהיג. על קבלת החלטות כראש ממשלה; על מנהיגי הישוב בתקופות השונות; על הנוער של היום ובתקופתה; על ההכרח לעזור לשכבות החלשות באוכלוסיה למרות המצב הקשה; מלחמת ששת הימים והשפעתה על מרכזי היהדות בעולם ועל עליה; על קשריה העכשווים עם דוד בן גוריון.

חלק שני: על הרגשתה לגבי עתידה הפוליטי לאחר שסיימה לכהן כשרת החוץ; על הרגשתה בעת היבחרה לראש הממשלה; על הקשרים המשפחתיים בתקופת היותה שרת החוץ; על תנאים להסכמי השלום עם הערבים; על אמונה ועל אופטימיות.

יובל לעליית גולדה מאיר לארץ ישראל

מראיין: גדעון לב-ארי

 

תיעוד בעל פה
ארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר
העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר

החומר מצוי בארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר, בית ברל ובמכון ליהדות זמננו, המדור לתיעוד בע"פ, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

X