רשימת ספרים נבחרים

רשימת ספרים נבחרים

גולדה מאיר - שנה למותה, רשת עמל, ההסתדרות הכללית, כסלו תש"ם, דצמבר 1979

גולדה מאיר, הרביעית בראשי הממשלה: מבחר תעודות מפרקי חייה (1978-1898), ספר דיגיטלי, עורך ראשי של הכרך: חגי צורף, הסדרה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה. עורך הסדרה ארנון למפרום השתתפו בעריכה: ארנון למפרום, ליה בן-צבי, מיכל זפט, לואיז פישר וגליה ויסמן, הוצאת ארכיון המדינה, ירושלים תשע"ו

אביגור שאול, זכרונות על יהודה ארזי, מולד, 194-193, חשון-כסלו תשכ"ה אוקטובר 1964

אביזוהר מאיר, בראלי אבי (עורכים), עכשיו או לעולם לא : דיוני מפא"י בשנה האחרונה למנדט הבריטי, מבואות ותעודות, עיינות, בית ברל, תשמ"ט

אביזוהר מאיר, בקץ המנדט, בית ברל, תשמ"ט

אביזוהר מאיר, כסף לכל, תל-אביב, 1978

אביזוהר מאיר, חילוף משמרות, בתוך: אביזוהר מאיר (עורך), דוד בן גוריון, לקראת קץ המנדט: זכרונות מן העזבון (29 ביוני 1946 – מרס 1947), עם עובד, תל אביב, 1993 , עמ' 58-1

אביזוהר מאיר, מעסקנות פועלים למנהיגות לאומית (1948-1940), בתוך: אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1956-1921), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל אביב, 1994

אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1921-1956), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל-אביב, 1994

אגרס אליהו, גולדה, לוין-אפשטין בע"מ, תל אביב, 1969

אהרונסון שלמה, הפוליטיקה והאיסטרטגיה של נשק גרעיני במזרח התיכון: ערפול, תיאוריה ומציאות 1948-1994, הקיבוץ המאוחד, 1995

איזנשטדט ש"נ, המבנה החברתי של ישראל, בית ברל, 1958

אילן עמיצור, בריטניה, ארצות הברית ושאלת ארץ ישראל, יד יצחק בן-צבי, ירושלים, תשל"ט

אילת אברהם, המאבק על המדינה, עם עובד, תל אביב, 1979

אליאש שולמית, העמדה הדתית, ציונית ולא ציונית, לתכנית חלוקת ארץ ישראל, תרצ"ז-תרצ"ח, 1938-1937, בתוך: אביזוהר מאיר, פרידמן ישעיהו (עורכים), עיונים בתוכנית החלוקה 1947-1937, אוניברסיטת בן גוריון וקריית שדה בוקר, 1984 , עמ' 55-74

ארלוזורוב חיים, יומן ירושלים, הוצאת מפא"י, תל-אביב, 1949

אשר דני (עורך ראשי), הסורים על הגדרות, פיקוד הצפון במלחמת יום הכיפורים, הוצאת מערכות, משרד הביטחון ההוצאה לאור, 2008

בועז אריה, עלום ונוכח בכל, סיפור חייו של שאול אביגור, משרד הביטחון - ההוצאה לאור, 2001

בר-יוסף אורי, הצופה שנרדם, הפתעת יום הכיפורים ומקורותיה,זמורה-ביתן, מוציאים לאור, 2001

ברוש תמר (עורכת), מפי מנהיגים, אבני דרך בתולדות מדינת ישראל, מדינת ישראל, המועצה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, ירושלים, תשס"ט

גבעון קלמן, אין לי ארץ אחרת - צילומים 1950-1970, חברת המ-לט בע"מ, 2005

גורני יוסף, הקשר החד-משמעי, תנועת הלייבור הבריטית ויחסה אל הציונות 1947-1917, אוניברסיטת תל אביב והוצאת הקיבוץ המאוחד, תשמ"ב (1982)

גזית מרדכי, תהליך השלום (1973-1969), קו אדום יד טבנקין והוצאת הקיבוץ המאוחד, תשמ"ד

גלבוע משה, צעדים ראשונים, בתוך: אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1956-1921), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל אביב, 1994

גלעדי דן, הפנתרים השחורים וועדת ראש הממשלה לנוער במצוקה, בתוך: אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1956-1921), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל אביב, 1994

גלעדי דן, קליטת עלייה, עבודה וחקיקה סוציאלית (1956-1949), בתוך: אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1956-1921), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל אביב, 1994

גלעדי דן, תהליכים בגיבוש חוק הביטוח הלאומי, בתוך: אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1921-1956), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל אביב, 1994

גרינברג יצחק, גולדה בהסתדרות - שליחה ושליחות, בתוך: אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1956-1921), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל-אביב, 1994

דורון אברהם, היערכות השירותים החברתיים לקליטת העלייה ההמונית, קווים לדיוןקתדרה, 56, ירושלים, 1990

דיניץ שמחה, מלחמת יום הכיפורים - מבט מדיני אסטרטגי: ישראל ארצות-הברית, בתוך: רייפן-רונן יהודית, זהר אברהם (עורכים),יחסי מדינה-צבא בישראל 1974-1948, העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר והעמותה הישראלית להיסטוריה צבאית ליד אוניברסיטת תל-אביב, 2004 , עמ' 23-29

הסוכנות היהודית, חטיפת ווינדהם וקולינס - פרוטוקול, 29.1.1947

הסוכנות היהודית, דו"ח המחלקה לעלייה ספטמבר 1951 - מרץ 1952, ירושלים, 1952

העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר, ממשלות גולדה מאיר בתהליך השלום, תל אביב, 1986

זהר אברהם, האם לבצע הפצצות עומק במלחמת ההתשה? הפצצות העומק והקרב על קידום הטילים, ינואר – אוגוסט 1970, בתוך: רייפן-רונן יהודית, זהר אברהם (עורכים), יחסי מדינה-צבא בישראל 1974-1948, העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר והעמותה הישראלית להיסטוריה צבאית ליד אוניברסיטת תל-אביב, 2004 , עמ' 101-109

צבי זמיר, בעיניים פקוחות, כנרת זמורה ביתן, 2011

חן זלמן, שבע השנים המאושרות, גולדה מאיר - שרת העבודה, העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר וקרן גולדה מאיר לקידום חברתי של נוער מאזורי פיתוח וספר, מרץ 1987

יונתן נתן (ליקט, ערך וכתב), בעוז ובענווה, עקיבא לוינסקי - קורותיו, הגותו ומעשיו, יצא לאור ביוזמת ידידים ובסיוע התאגדות המכללות האזוריות בישראל, 2001

יורמן פנחס, מלחמת ההתשה 1969-1970, מרכז ההסברה; שירות הפרסומים, תשמ"ח (1988)

כהן ישראל, ישראל והפצצה, שוקן, 2000

לב טלי, נמחק את עברם של אלה שיש להם עבר, תיאוריה וביקורת, 32, אביב 2008

לבנון נחמיה, הקוד: נתיב, עם עובד, 1995

לבקוביץ זהר, אגף האפסנאות והמערך הלוגיסטי במלחמת העצמאות, משרד הביטחון, תשמ"ו

לבקוביץ זהר, במבחן המלחמות - המערך הלוגיסטי בצה"ל במלחמת יום הכיפורים, משרד הביטחון, 2005

לבקוביץ זהר, במבחן המלחמות - המערך הלוגיסטי בצה"ל במלחמת ששת הימים ובמלחמת ההתשה, משרד הביטחון, 1995

לבקוביץ זהר, הרכש במלחמת העצמאות - גולדה מאיר נוכח המחסור באמצעים, העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר, 1997

לבקוביץ זהר, התפתחות אגף האפסנאות והמערך הלוגיסטי בצה"ל 1949-1966, משרד הביטחון, 1988

לבקוביץ זהר, היבטים בלוגיסטיקה, מערכות 332, ספטבר - אוקטובר 1993, עמ' 34-39, תשרי תשנ"ד

לבקוביץ זהר, גולדה לא החמיצה אף הזדמנות, מעריב, יוני 2003

לורך נתנאל, מלחמת יום הכיפורים: 24-6 באוקטובר 1973, מרכז ההסברה; שירות הפירסומים, התשמ"ז (1987)

מאיר גאלדע, מיין לעבן, יידיש: אריה בוסתן, י.ל. פרץ, ישראל, 1978 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, בדגל העבודה, עורך: יהודה ארז, עם עובד - תרבות וחינוך, 1972 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, בית אבי, עריכה: אברהם יבין, הקיבוץ המאוחד, תשל"ג 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, במועצת הפועלות וב-Pioneer Women, חיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 118-96, 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, בראש המפלגה, חיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 273-254, 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, גולדה יוצאת לוינה, ערב מלחמת יום כיפור, חיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 304-300, 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, המאבק לעלייה לארץ ישראל, חיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 154-148, 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, המאבק נגד הבריטים, חיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 147-119, 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, חיי, ספריית מעריב, 1975 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, חיי משפחה והגשמה חלוצית, חיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 95-74, 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, יחסים בינלאומיים בעת כהונתה של גולדה מאיר, ראש הממשלה, חיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 287-280, 297-295, 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, מדיניות החוץ של ישראל, חיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 253-206, 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, מלחמת יום הכיפורים, חיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 305-328, 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, צירה במוסקבה, חיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 186-179, 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, קליטת העלייה וההתיישבות, חיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 205-186, 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, שלום בין שווים, משרד ראש הממשלה, דצמבר 1969 , מכון לבון, 104 IV 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, גולדה מאיר בשובה מחגיגות ה-25 לאו"ם, תיעוד בעל פה, ארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר, 4.11.1970 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, ראש הממשלה בשידור חי - הפסקת האש במלחמת ההתשה, תיעוד בעל פה, ארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר, 7.8.1970 
More bibliography items in Meir Golda

מאירסון גולדה, דברי העדות של גולדה מאירסון בבית דין הצבאי בירושלים במשפט סירקין ורייכלין, פנקס קטן, ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, חשון תש"ד, 11.1943 
More bibliography items in Meir Golda

מאירסון גולדה, הערכות, דבר הפועלת, הסתדרות העובדים העברית הכללית בארץ-ישראל, מועצת הפועלות, תוספת ל"דבר", שנה ו' מספר 2, י"ד אייר תרצ"ט (3.5.1939) 
More bibliography items in Meir Golda

מאירסון גולדה, עזרה הדדית בימי משברמעשים ומגמות - פרקים מעבודת ירח העיון של ההסתדרות, עם עובד, תל אביב, תש"ב (1942) 
More bibliography items in Meir Golda

מאירסון גולדה, שני עמים בארץ, דבר הפועלת, שנה ט"ז, מס' 6 
More bibliography items in Meir Golda

מאירסון גולדה, הצגת חוק הביטוח הלאומי בכנסת, תשי"ב, נאום, 1951 
More bibliography items in Meir Golda

מאירסון גולדה, הרחבת חוק הביטוח הלאומי, ינואר 1955, נאום, 
More bibliography items in Meir Golda

מאירסון גולדה, חוק הביטוח הלאומי ודרכי פעולתו, נאום, 15.12.1953 
More bibliography items in Meir Golda

מאירסון גולדה, כינוס ועדי הפועלים, נאום, 14.7.1950 
More bibliography items in Meir Golda

מאירסון גולדה, ל"ב שנה להסתדרות - מסיבה לעובדי תנובה, נאום, 2.1953 
More bibliography items in Meir Golda

מאירסון גולדה, ניב הקבוצה, ההסתדרות הכללית, טבת תש"ב (1952) / ועידת היסוד לאיחוד הקבוצות והקיבוצים 
More bibliography items in Meir Golda

מאירסון גולדה, על בעיות התעסוקה, נאום, 12.8.1953 
More bibliography items in Meir Golda

מאירסון גולדה, על קליטת עליה התיישבות והסתדרות, נאום, 30.4.1954 
More bibliography items in Meir Golda

מאירסון גולדה, עשור לפטירת הנרייטה סאלד, נאום, 1955 
More bibliography items in Meir Golda

מאירסון גולדה, למען תל אביב למען ההסתדרות, ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, דפוס קואופרטיבי "אחדות" בע"מ, תל אביב, 1955 
More bibliography items in Meir Golda

מגן ארז, עמדותיה ופעילותה של גולדה מאיר (מאירסון) בנושא הצלת יהודי אירופה בתקופת השואה (1944-1942), סמינריון, המחלקה לתולדות עם ישראל, אוניברסיטת בר אילן, 2001

מדזיני מירון, גולדה - ביוגרפיה פוליטית, ידיעות אחרונות - ספרי חמד, 2008 
More bibliography items in Medzini Meron

מדזיני מירון, היהודיה הגאה - גולדה מאיר וחזון ישראל, ביוגרפיה פוליטית, עידנים / ידיעות אחרונות, 1990

מייזלס מ., מי שולט במפלגת השלטון, מעריב, 2.12.1966

מיכלסון בני, 30 שנה למלחמת יום הכיפורים, העמותה להנצחת זיכרה של גולדה מאיר, 2003

מלכיור וורנר דוד, לקחי הלסינקי, 1971, אות, 8.7.1971

ממשלת ישראל, שנתון הממשלה, תשי"ז, משרד החוץ, 1957

ממשלת ישראל, שנתון הממשלה, תשי"ח, משרד החוץ, 1958

ממשלת ישראל, שנתון הממשלה, תשכ"א, משרד החוץ, 1961

ממשלת ישראל, שנתון הממשלה, תשכ"ב, משרד החוץ, 1962

ממשלת ישראל, שנתון הממשלה, תשכ"ו, משרד החוץ, 1966

סחרוב אליהו, מעש בצל, פרקי זכרונות, משרד הביטחון - ההוצאה לאור, 2000

עילם יצחק, במחיצתה של גולדה, עורכת: דרורה בית-אור, העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר, 1987

עילם יצחק, בנתיבי מעשה, עם עובד - תרבות וחינוך, תשל"ד (1974)

עילם יצחק, פרקי ירושלים, עם עובד - תרבות וחינוך, תשל"ג (1973)

עינור חנן, האתגר האפריקני: מרשימותיו של שגריר, עם עובד, 1971

צמרת צבי ויבלונקה חנה (עורכים), העשור הראשון תש"ח - תשי"ח, סידרת עידן 20, יד יצחק בן צבי, 1997

צמרת צבי ויבלונקה חנה (עורכים), העשור השני תשי"ח - תשכ"ח, סדרת עידן 21, יד יצחק בן צבי, 2000

קונגרס ציוני, הקונגרס הציוני הכ"ג, מאירסון גולדה, נאום, 16.8.1951 
More bibliography items in Meir Golda

קונגרס ציוני, הקונגרס הציוני הכ"ד, מאירסון גולדה, נאום, 5.1956 
More bibliography items in Meir Golda

קופמן אילנה, פעילות מדינית מטעם המוסדות הלאומיים (1949-1940), בתוך: אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1956-1921), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל אביב, 1994

קרמר-אסף מיכל, Golda Meir's Foreign Decision Making Process, an Analysis, Cambridge Scholars Publishing, 2018

רוזן דורון, פעילות ה"הגנה" בארצות הברית, 1945-1949, משרד הביטחון והעמותה לחקר כוח המגן ע"ש ישראל גלילי, 2008

רחבי שאול, סאדאת היה זקוק למלחמה נוספת, המאמר מבוסס על הרצאה מיום העיון "30 שנה למלחמת יום הכיפורים", אוניברסיטת תל אביב, 27.10.2003

ריבלין גרשון ועליזה, זר לא יבין - כינויי-סתר בישוב היהודי בארץ-ישראל, "מערכות", המרכז לתולדות כוח-המגן ע"ש י. גלילי, משרד הביטחון - ההוצאה לאור, 1988

רייפן-רונן יהודית, זהר אברהם (עורכים), יחסי מדינה-צבא בישראל 1974-1948, העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר והעמותה הישראלית להיסטוריה צבאית ליד אוניברסיטת תל-אביב, 2004

רס"נ ישי, עמדת ארה"ב בסוגיית "המכה המקדימה", מערכות 276-7,אוקטובר - נובמבר 1980,

רענן נתן, רוח וינה, 1972, אות, 22.6.1972

שגיא אלי, גולדה מאיר (מאירסון) ויחסה לבעיית יהודי אירופה בשנים 1930 - 1945, עבודת גמר לתואר שני, החוג ליהדות זמנו, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 2003

שטייניץ רבקה (מראיינת), על ההסתדרות, מזכרונותיו של יצחק עילם, איסוף ועריכה: יהודית רייפן-רונן, טובה שפירא, רות דומב,העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר, התש"ס (2000)

שמיר נחום (עורך), קליטת עליה והפער החברתי, בית ברל, תשל"ב (1972)

שפירא אניטה, פרופ', גולדה: נשיות ופמיניזם, בתוך: מאיר חזן (עורך), ישראל, כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל,אוניברסיטת תל אביב, אביב תשס"ג, חוברת 3 (2003) , עמ' 57-68

תמיר נחמן (עורך), גולדה - קובץ לזכרה, עם עובד - תרבות וחינוך, 1981

 

אנציקלופדיות ולקסיקונים

לקסיקון לבטחון ישראל, שיף זאב, הבר איתן (עורכים), זמורה, ביתן, מודן - הוצאה לאור, תשל"ו

 

קישורים

Golda's Balcony - a play by William Gibson

ארכיון מפלגת העבודה 

ארכיון עיריית תל אביב - יפו

אתר הכנסת

אתר זיכרון - מלחמת יום הכיפורים

אתר זיכרון - מלחמת יום הכיפורים

אתר חיל האוויר

אתר תנועת העבודה בא"י

הארכיון הציוני המרכזי

החצר הגדולה במרחביה

המועצה להנצחת ראשי ממשלה ונשיאים

משרד ראש הממשלה

צבא ההגנה לישאל - אתר אמ"ן

צבא ההגנה לישראל - אתר דובר צה"ל

צבא ההגנה לישראל - אתר חיל הים

60 שנות ממשלה בישראל, תחקיר ועריכה: רונית מוזיקנט, משרד ראש הממשלה, 2008.

גולדה - שלושים לפטירתה, תנועת העבודה, 1979.

X