ראיון עם גולדה מאיר לראש השנה 1974 (תשל"ה)

ראיון עם גולדה מאיר לראש השנה 1974 (תשל"ה)

תאריך: 21.09.1974 

RE - 7, תיעוד בעל פה
ארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר
העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר

באדיבות: גלי צה"ל

תוכן:

  • על היכרותה עם דוד בן-גוריון ובן צבי, על העבודה בצוות עם חברים; על משרד העבודה.
  • סקירת פגישותיה עם מדינאים שונים; התרשמותה מדה-גול; הערכתה לפייטרו ואני;
  • על קשריה עם דה-גול; אנקדוטות;
  • על מילוי חובתה הלאומית במשך 50 השנה.
  • על פגישותיה עם עבדאללה מלך ירדן.
  • פרשת מינויה של גולדה מאיר כצירת ישראל במוסקבה.
  • הביקורים בבית הכנסת במוסקבה, התיחחסות למאמר של הרנברג, פגישות עם יהודים, התרגשות;
  • הניסיון לקבל נשק מהרוסים; דוד בן-גוריון מזעיק את גולדה מאיר לצורך הקמת הממשלה; הפגישות עם וישינסקי

 ראיון עם גולדה מאיר לראש השנה תשל"ה 

 

החומר מצוי בארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר, בית ברל ובמכון ליהדות זמננו, המדור לתיעוד בע"פ, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

X