שליחויות רכש

שליחויות רכש

הכספים שנועדו למימון הוצאות הרכש ממסע הגיוס בינואר 1948 ובתקופת מלחמת העצמאות, במאי 1948, גויסו במגביות בעיקר מיהודי ארצות הברית ובמידה מסוימת בקנדה, מקסיקו אמריקה הלטינית, בריטניה, צרפת ודרום אפריקה.

במהלך 1948, בחודשים ינואר ומאי, נסעה גולדה מאירסון למסע מימון הרכש לארצות הברית. בינואר 1948 גייסה גולדה 50 מיליון דולר, ובמשך המלחמה (ממאי 1948) הגיעו סך הסכומים ל-78 מיליון דולר. בתהליך גיוס מאי השתתפו מנהיגים ציונים וישראלים מהדרג הבכיר ביותר. מכל אלה, נדמה שהמצליחה ביותר היתה גולדה, שנשלחה לארצות הברית ב-16 במאי 1948 ופעלה עד אמצע יוני במאמץ עילאי לגייס כספים בחודש הראשון לקיום מדינת ישראל, שהיה גם החודש הראשון לפלישה המשותפת של חמשת צבאות ערב הסדירים לארץ ישראל.
 

X