פניית ישראל למשלחות באו"ם בדבר הפסקת הניסויים האטומיים ופירוק נשק כללי

פניית ישראל למשלחות באו"ם בדבר הפסקת הניסויים האטומיים ופירוק נשק כללי

תאריך: 31.10.1961 

מקור:
הכנסת, שאלת הניסויים הגרעיניים ופירוק נשק כללי לאור המצב הבינלאומי, דברי הכנסת, 31.10.1961

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

הקליקו להגדלת התמונה

X