העליה מברית המועצות 1975

העליה מברית המועצות 1975

תאריך: 03.02.1976 

- סודי -

 1975 - סיכום 

נתוני העליה ב-1975 לפי חודשים, סיכומי העליה מאז מלחמת ששת הימים, התפלגות עולים לפי עדות, התפלגות הבאים לוינה לפי הרפובליקות השונות, פרטים על האשרות לנפש שהוצאו ע"י ההולנדים במוסקבה, פרטים על דרישות ראשוניות לנפש לפי הרפובליקות שנשלחו לבריה"מ, פירוט ההגעה לוינה לפי ערים נבחרות, ממוצע חודשי של הגעה לוינה, פרטים על הנשירה בוינה, הגירה יהודית ישירה מבריה"מ דרך רומא, נתונים על הירידה.

X